TextText

Grotanol 3025 - desinfeksjonsmiddel for bruk i havbruksnæringen

Text

Grotanol 3025 er et flytende, lavtskummende desinfeksjonsmiddel som er godkjent av Statens legemiddelverk for bruk i akvakulturanlegg og transportenheter.


Grotanol 3025 er effektiv overfor bakterier, virus, sopp og til desinfeksjon av blodvann. Grundig testet i mange år ved annerkjente forskningsinstitusjoner.


Grotanol 3025 er meget godt egnet til desinfeksjon av nøter i bad og vaskemaskiner, samt til overflater, utstyr og maskiner og blodvann. Kan benyttes ved oppdrettsanlegg og fiskeslakterier, på fôrflåter og brønnbåter samt andre installasjoner innen akvakultur. Produktet er også godt egnet til støvelbad.


Grotanol 3025 skummer lite og er derfor godt egnet til sirkulasjonssystemer. Produktet er fullstendig vannløselig, og kan lett spyles med vann.


Grotanol 3025 har lav giftighet: Akutt oral (LD50) 2079 mg/kg rotte. Bruksløsningen er biologisk nedbrytbar.


Bruksanvisning

Før desinfeksjon anbefales det å rengjøre skitne flater og systemer så godt som mulig. For fottøy anbefales å fjerne så mye som mulig av løs skitt før man går opp i støvelbadet. Til bløtlegging av utstyr og til overflatedesinfeksjon. Grotanol 3025 blandes med ferskvann i følgende konsentrasjoner:


Bruksområde med dosering

Mot bakterier

ved lav organisk belastning (Konsentrasjon, 0,5 %. Virketid, 1-2 timer)

ved høy organisk belastning (Konsentrasjon, 1,0 %. Virketid, 1-2 timer) 

Mot virus (Konsentrasjon, 1,0 %. Virketid, 1-2 timer)

Mot sopp (Konsentrasjon, 2,0 %. Virketid, >2 timer) 

Desinfeksjon av blodvann

ved temp. over +10 °C (Konsentrasjon, 0,2 %. Virketid, 1 time) 

ved temp. under +10 °C (Konsentrasjon, 0,2 %. Virketid, 2 timer)

Støvelbad (Konsentrasjon, 2,0 %)

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon