NetKem AS - leverandør av coating og notimpregnering til oppdrettsnæringen.

Hovedproduktene er impregneringsmidler for notposer, notvaskemidler, desinfeksjonsmidler.