Grotanol 3025 - Desinfeksjonsmiddel for bruk i havbruksnæringen

Grotanol 3025 er et flytende, lavtskummende desinfeksjonsmiddel av produkttype PT 2, “desinfeksjonsmidler og algaecides ikke ment for direkte påføring til mennesker eller dyr”.

Grotanol 3025 gir totaleffekt mot bakterier og virus, samt mot gjær- og muggsopp.I tillegg gir produktet totaleffekt ved desinfeksjon av blodvann.

Grotanol 3025 kan med fordel brukes til desinfeksjon av overflater, utstyr og maskiner. Fordi produktet skummer lite er det også godt egnet til sirkulasjons-systemer. Produktet er fullstendig vannløslig, og flater og redskaper som er behandlet, kan spyles med vann.

Grotanol 3025 har lav giftighet (LD50 oral rotte 2079 mg/kg kroppsvekt), og bruksløsningen er biologisk nedbrytbar. Produktet er ikke brannfarlig, og i bruks-løsning er det normalt ikke irriterende på hud og øyne.

Grotanol 3025 inneholder ikke formaldehyd.

Selv om Grotanol 3025 har lav giftighet i vanlig løsning anbefales likevel å gjennomføre de samme vernetiltak som for konsentrat, bl.a. bruk av gummi-hansker.

Forøvrig viser vi til separat Sikkerhetsdatablad som skal leses før produktet blir tatt i bruk.