Netwax NI Gold - Impregneringsmiddel for notposer

Netwax NI Gold er en særdeles effektiv impregnering for notposer/nøter, som reduserer groing, letter rengjøring og hindrer uttørking. Produktet er godkjent etter EUs kjemikalieforordning (BPR) frem til 2033.

Produkttypen har gjennomgått en rekke tester og miljødokumentasjoner. Disse er utført for å sikre optimal beskyttelse mot groe med blant annet kontrollert utlekking av den aktive bestanddelen. Testene sikrer samtidig at produktet tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet for fisk og mennesker.

Fordeler

  • Vannbasert, skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin.
  • Optimal beskyttelse mot begroing på nøtene.
  • Lett å påføre, også ved reimpregnering.
  • Beskytter mot UV-stråling.
  • Holder nøtene myke og elastiske.
  • Impregneringen kan gjøres innendørs uten spesielle forholds- regler eller krav til ventilasjon.
  • Letter rengjøring fordi groer/alger slipper meget lett ved spyling.
  • Nøtene kan lagres etter impregneringen.

Prøvering som er impregnert med Netwax NI Gold. Bildet er tatt etter at prøven har stått 8 måneder i sjøen.