Netwax NI 3 - Impregneringsmiddel for notposer

Beskrivelse Netwax NI 3 er en meget effektiv impregnering for notposer/nøter, som reduserer groing, letter rengjøring og hindrer uttørking. Produktet er skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin. Produktet er godkjent i henhold til BPR, EU kjemikalieregelverk, i første omgang i 10 år, frem til 23. juni 2033.

Produkttypen har gjennomgått en rekke tester og miljødokumentasjoner. Disse er utført for å sikre optimal beskyttelse mot groe med blant annet kontrollert utlekking av den aktive bestanddelen. Testene sikrer samtidig at produktet tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet for fisk og mennesker.

Oppdrettsnøter behandlet med Netwax NI 3 bør ikke vaskes med høytrykk i sjø, eller rengjøres på annen måte som kan medføre at impregneringspartikler frigjøres til miljøet.

Fordeler

  • Vannbasert, skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin.
  • Forebygger begroing av nøtene.
  • Beskytter mot UV-stråling.
  • Holder nøtene myke og elastiske.
  • Lett å påføre, også ved reimpregnering.
  • Letter rengjøring fordi groer/alger slipper meget lett ved spyling.
  • Nøtene kan lagres etter impregneringen.