Netwax NI 3 - Impregneringsmiddel for notposer

Beskrivelse Netwax NI 3 er en meget effektiv impregnering for notposer/nøter, som reduserer groing, letter rengjøring og hindrer uttørking. Produktet er skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin.

Produkttypen har gjennomgått en rekke tester og miljødokumentasjoner. Disse er utført for å sikre optimal beskyttelse mot groe med blant annet kontrollert utlekking av den aktive bestanddelen. Testene sikrer samtidig at produktet tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet for fisk og mennesker.

Fordeler

  • Vannbasert, skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin.
  • Forebygger begroing av nøtene.
  • Lett å påføre, også ved reimpregnering.
  • Impregneringen kan gjøres innendørs uten spesielle forholds- regler eller krav til ventilasjon.
  • Holder nøtene myke og elastiske.
  • Beskytter mot UV-stråling.
  • Letter rengjøring fordi groer/alger slipper meget lett ved spyling.
  • Nøtene kan lagres etter impregneringen.