Netwax E5 Greenline - Impregnering for notposer

Notimpregnering for “grønne” konsesjoner!

Netwax E5 Greenline er utviklet for impregnering av notposer i “grønne” konsesjoner. Godkjent etter EUs biocidforordning (BPR) frem til 2033.   

Som aktiv bestanddel brukes dikobberoksid som er godkjent av ECOCERT 1) og listeført av OMRI 2) for bruk i økologisk landbruk.

Netwax E5 Greenline sikrer optimal beskyttelse mot groe med blant annet kontrollert utlekking av den aktive bestanddelen. Produktet bidrar også til å lette rengjøring og hindre uttørring av nøtene. Netwax E5 Greenline lages for å tilfredsstille kravene til helse, miljø og sikkerhet for fisk og mennesker. Produkttypen er meget godt dokumentert med tester utført ved en rekke laboratorier. Se egen informasjon.

Oppdrettsnøter behandlet med biosidholdige produkter bør ikke vaskes med høytrykk i sjø, eller rengjøres på annen måte som kan medføre at impregneringspartikler frigjøres til miljøet.

1) ECOCERT - Sertifiserer produkter som brukes i økologisk landbruk i mer enn 90 land.
2) OMRI - Organic Materials Review Institute, USA. Listefører produkter for bruk i organisk næringsmiddelproduksjon.

Fordeler

  • Vannbasert, skånsomt og kan trygt brukes på alle kjente typer notlin.
  • Forebygger begroing av nøtene.
  • Beskytter mot UV-stråling.
  • Holder nøtene myke og elastiske.
  • Lett å påføre, også ved reimpregnering.
  • Impregneringen kan gjøres innendørs.
  • Letter rengjøring fordi groer/alger slipper meget lett ved spyling.
  • Nøtene kan lagres etter impregneringen.

Prøvering behandlet med Netwax E4 Greenline. Bildet er tatt i 2012 etter 6 mnd. i sjøen.

Prøvering behandlet med Netwax NI 3. Bildet er tatt i 2012 etter 6 mnd. i sjøen.

Ubehandlet prøvering. Bildet er tatt i 2012 etter 6 mnd. i sjøen.