Spørsmål og svar om biocider Kontakt oss

Visste du at 100 % av biocidet benyttet i Netwax notimpregneringer kommer fra gjenvunnet metall? Eller at både nylon og kobberoksid i kasserte nøter kan gjenvinnes? Se mer i filmen ovenfor.

 

De kobberbaserte notimpregneringene fra NetKem er godkjent i henhold til BPR – EUs Kjemikalieregulativ. Det betyr at du kan være trygg på at produktene er grundig evaluert og vurdert trygge – for mennesker, fisk og miljø.

 

Kobberbasert notimpregnering har i fire tiår vært et av de mest effektive verktøyene oppdrettsnæringen har hatt for å forhindre begroing på oppdrettsnøtene. Visste du at all kobber i notimpregneringer er gjenvunnet, og at når nota kasseres kan kobberet brukes på nytt?
 
Så, hva er fakta og hva er fiksjon i fortellingen om kobber i impregneringen av notposer? I notimpregnering brukes kobberoksid – en ufarlig form for kobber. Impregneringen skaper et beskyttende skjold rundt notlinet. I kontakt med sjøvann starter en utlekking av kobberioner – det er dette som forhindrer begroing. Kobber i ioneform er svært reaktivt. Som er grunnen til at det virker mot begroing. Men denne egenskapen fører samtidig til at ionene raskt, og innenfor en brøkdels millimeter fra notlinet, omdannes til andre, ikke-aktive forbindelser. Kobber finnes naturlig i sjøvann, slik at det blir tilnærmet umulig å skille hva som er kobber fra notimpregnering og hva som er naturlig. Under nota, i sedimentene, reduseres biotilgjengeligheten av kobber kraftig. Det dannes uløselige sulfidforbindelser, og kobberet  “deaktiveres.”
 
På generelt grunnlag ser vi at de aller fleste partiklene fra nøtene som havner på havbunnen, stammer fra høytrykksspyling. Eventuell spyling bør derfor foregå på en så skånsom måte som mulig – og det gjelder for alle impregneringstyper.
 
Som drifts- og vedlikeholdsansvarlig står du altså igjen med tre alternativer: Kobberoksid som er veldokumentert og utprøvd. Andre groehemmende biocider, med usikkerhetsmomentene de fører med seg. Eller du kan droppe impregnering og heller vaske nøtene med hyppige intervaller. I det siste alternativet må du også ta stilling til høye kostnader, lavere tilvekst, et stressende miljø for fisken, og økt mengde mikroplast i havet.
 
På tross av iherdig arbeid med å finne alternativer, står kobberoksid igjen som impregneringsmetoden med lavest miljøbelastning og lavest HMS-belastning. Ved riktig bruk er kobberbasert impregnering det best dokumenterte - og tryggeste - alternativet
 
Det er på tide å skille fiksjon fra fakta.