Netwax A7 Microfino - Impregneringsmiddel for notposer

Kraftig notimpregnering som sikrer optimal beskyttelse mot begroing.

Beskytter også mot UV, og bidrar til å lette rengjøring og hindre uttørring av nøtene.

Som aktiv bestanddel brukes et nyutviklet granulat som inneholder kobberpartikler av en svært ren kvalitet som tilfredstiller kravene for bruk i økologisk landbruk.

Dikobberoksid vurderes som det tryggeste biocidet til bruk i notimpregnering, både for brukeren og miljøet.

Netwax A7 Microfino oppfyller kravene når det gjelder helse, miljø og sikkerhet for fisk og mennesker.